SPRAWDŹ, CZY TWOJA WĄTROBA POTRZEBUJE WSPARCIA. SPRÓBUJ OCENIĆ SAM ZAGROŻENIA DLA TWOJEJ WĄTROBY

Wypełniając test, udzielasz informacji na temat swojego zdrowia. Na zakończenie ankiety otrzymasz podsumowanie. Dowiesz się z niego, czy powinieneś poświęcić więcej uwagi swojej wątrobie. Dostarczone przez Ciebie odpowiedzi posłużą do stworzenia podsumowania na temat „wątroby Polaków”. Test jest całkowicie anonimowy.

ogólnopolski
test wątroby

Ogólnopolski test wątroby - okładka