Wątroba jest bardzo ważnym i wyjątkowym narządem, a przy tym największym gruczołem w organizmie człowieka. Wątroba pełni ponad 500 funkcji w organizmie. Narząd ten odgrywa kluczową rolę w wielu procesach życiowych: m.in. w metabolizmie substancji odżywczych, trawieniu tłuszczów i syntezie białek krwi. Ponieważ pełni wiele istotnych funkcji, wątroba jest nieodzowna do życia.1,2,3

Większa część wątroby leży po prawej stronie, w prawym podżebrzu, pod przeponą. Wątroba leży w pobliżu wielu narządów jamy brzusznej zwanych trzewiami.3

Wątroba jest bardzo ważnym narządem, a komórki ją budujące – hepatocyty pełnią najwięcej funkcji spośród wszystkich komórek organizmu człowieka. Można w nich znaleźć większość z ponad 700 znanych enzymów.2 Wątroba pełni ponad 500 funkcji w organizmie1, między innymi:

  • funkcje odtruwające – neutralizuje różne toksyny, w tym alkohol, amoniak (przekształca go w mocznik wydalany potem z moczem) oraz metabolizuje leki;3
  • wytwarza żółć (do jednego litra na dobę), która jest niezbędna do trawienia tłuszczów;3
  • pełni funkcje odpornościowe – odbywa się w niej fagocytoza czyli proces polegający na pochłanianiu różnorakich cząstek pochodzących z tkanek lub przedostających się z zewnątrz: m.in. rozpadających się fragmentów komórek, produktów procesów zapalnych i bakterii;3
  • bierze udział w przemianie hemu (składowa m.in. hemoglobiny i innych związków białkowych) w bilirubinę, która po serii przemian zostaje wydalona do żółci i wraz z nią przechodzi do jelita cienkiego, a następnie do jelita grubego;3
  • magazynuje zapasy witamin (A, D3, B2, B3, B4, B12, K) oraz żelaza;4
  • wytwarza białka – wątroba produkuje aż 85% wszystkich białek znajdujących się w osoczu m.in. albuminy oraz wiele białek niezbędnych do procesu krzepnięcia krwi;3
  • przekształca białka i cukry w tłuszcze;3
  • wytwarza, gromadzi i uwalnia glukozę;3
  • bierze udział w termoregulacji – jest narządem o najwyższej temperaturze.4

Jeżeli podejrzewasz u siebie problemy z wątrobą zgłoś się do lekarza w celu postawienia diagnozy.

Dolegliwości ze strony wątroby nie są charakterystyczne i ich obraz może być inny u każdej osoby. Do najczęściej występujących subiektywnych dolegliwości w chorobach wątroby i dróg żółciowych zaliczamy m.in.: zmęczenie, apatię, nadmierną senność, objawy depresyjne, zaburzenia koncentracji, objawy grypopodobne, niestrawność, wzdęcia, nudności, jadłowstręt, gorączkę oraz bóle i gniecenia w okolicy prawego podżebrza. Niektórzy pacjenci nawet z bardzo zaawansowanym uszkodzeniem wątroby, np. marskością wątroby, nie zdają sobie sprawy z istniejącej choroby.5

Zawsze, kiedy podejrzewasz u siebie problemy z wątrobą zgłoś się do lekarza w celu postawienia diagnozy. Dolegliwości ze strony wątroby nie są charakterystyczne i ich obraz może być inny u każdej osoby. Do najczęściej występujących subiektywnych dolegliwości w chorobach wątroby i dróg żółciowych zaliczamy m.in.: zmęczenie, apatię, nadmierną senność, objawy depresyjne, zaburzenia koncentracji, objawy grypopodobne, niestrawność, wzdęcia, nudności, jadłowstręt, gorączkę oraz bóle i gniecenia w okolicy prawego podżebrza. Niektórzy pacjenci nawet z bardzo zaawansowanym uszkodzeniem wątroby, np. marskością wątroby, nie zdają sobie sprawy z istniejącej choroby. 5Autor: Dział Medyczny Sanofi.
SAPL.PCH.16.11.1292

Bibliografia:
1Rózga J i in. Co nowego w leczeniu wątrobowozastępczym? Hepatologia 2014; 14: 139–148.
2Sawicki W. Histologia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2005: 430–431, 434–438.
3Juszczyk J. Wątroba – budowa i funkcje. http://gastrologia.mp.pl/choroby/watroba/show.html?id=50948 – dostęp z dnia: 27.02.2017.
4Maśliński S, Ryżewski J. Patofizjologia. Wydanie IV uaktualnione. 2009: 796–808
5Simon K. Diagnostyka chorób wątroby. Termedia Wydawnictwa Medyczne. Poznań 2012: 9-16